top of page
Marius%2520L%25C3%25B8kse%2520-%2520foto

Marius Løkse

- Kursholder i urtelære & spillemann


Marius Løkse er en Oslo-basert tusenkunstner.
Han tryller toner ut av fløyter, trakterer akkordion - på pasjonert vis, og er en konservatorie-utdannet pianist.
 
Marius virker som musisk og kulturell freelancer, og jobber bl.a. som musiker ved babysang.

Han har i en årrekke virket som musiker og formidler under bl.a. Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken i Oslo.
Han har spilt i slottets hageselskap, er et fast innslag som musiker i Oslo operaball og har i flere år vært musiker i Oslo middelalderfestival. I sin tid spilte han (foruten Arve Tellevsen) i begravelsen til økofilosofiens far, Arne Næss.
 
Marius gløder for «Det naturlige liv», og brenner for å føre mennesker og natur-maktene nærmere sammen.

www.spillemann.com
bottom of page