top of page

KontaKt 

& pameldinger 

Takk for henvendelsen!

STØTTE:

Ønsker du å støtte oss?
Det er vi veldig glade for.
Mye av arbeidet vårt er basert på frivillighet.

Alle gaver går direkte til det videre arbeidet med levende
kunnskapsformidling av våre ville nyttevekster.  Tusen takk!


VIPPS: 40046396

bottom of page